Phytobiologicals

Nazwa „Phytobiologicals” obejmuje grupę różnorodnych biologicznych substancji pochodzenia roślinnego, których ludzki organizm nie może wyprodukować a potrzebuje ich do utrzymania optymalnego zdrowia. Te czynne substancje są metabolitami naturalnej przemiany materii warzyw, owoców i innych roślin. Phytobiologicals pełnią różnorodne funkcje, jak np. nadają warzywom i owocom ich charakterystyczny kolor, zapach czy smak. Wiele z tych substancji rośliny wykorzystują do ochrony przed szkodnikami, promieniami UV czy innymi czynnikami chorobotwórczymi, mogącymi przyczynić się do uszkodzeń ich komórek i prowadzić do zniszczenia roślin.

Okazuje się, że ludzki organizm jest doskonale przystosowany do spożywania jak i wykorzystywania we własnym metabolizmie czynnych substancji roślinnych, a zawdzięczamy to wegetariańskiej diecie naszych przodków. Jednak dopiero teraz znaczenie Phytobiologicals dla zachowania naszego zdrowia znajduje coraz to głębsze dowody zarówno naukowe jak i kliniczne i staje się przedmiotem coraz szerszych badań. Potwierdzono już różnorakie znaczenie tych aktywnych substancji w organizmie m.in. jako antyoksydanty w mechanizmach ochrony komórkowej przeciw wirusom, bakteriom, grzybom czy innym szkodliwym czynnikom.

Bazując na zgromadzonych setkach badań naukowych i epidemiologicznych wyraźnie widać zależność pomiędzy spożyciem Phytobiologicals w diecie i ryzykiem wystąpienia chorób takich jak: rak, choroby sercowo-naczyniowe i inne. Badania potwierdzają też pozytywny wpływ roślinnych substancji czynnych na funkcję systemu immunologicznego u ludzi. Te wszystkie wyniki nie mogą być już dłużej ignorowane, ponieważ stanowią niepodważalny dowód skuteczności Phytobiologicals w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia wielu chorób i zachowania optymalnego zdrowia.

Ważną grupę związków należących do Phytobiologicals stanowią:

  • flawonoidy
  • polifenole
  • sulfidy
  • glukozynulaty
  • saponiny
  • fitosteryny

Phytobiologicals wykazują działanie synergistyczne nie tylko między sobą ale też we współdziałaniu z innymi związkami, np. z witaminami, których to funkcję dodatkowo wzmacniają. W naszych kolejnych publikacjach na temat zdrowia omówimy niektóre z czynnych substancji roślinnych.