www.edukacja-zdrowia.com

  • ZwiÄ™ksz rozmiar czcionki
  • DomyĹ›lny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
BĹ‚Ä…d
  • XML Parsing Error at 1:602. Error 9: Invalid character

Profilaktyczna edukacja zdrowia medycyny komórkowej

Nauka:
Nasza dzia?alno?? jest gwarantem post?pu w dziedzinie naturalnej ochrony zdrowia. Koalicja wspomaga mi?dzy innymi dzia?alno?? Instytutu Naukowego Medycyny Komórkowej w Kalifornii, który odgrywa wiod?c? rol? w badaniach nad stosowaniem synergii sk?adników od?ywczych w zapobieganiu i zwalczaniu wielu chorób chronicznych i zaka?nych. Odkrycia naukowe Dr Ratha i wyniki prac naukowców Instytutu Dr Ratha o mi?dzynarodowej renomie potwierdzaj? szans? na eliminacj? ?róde? wielu chorób przy pomocy naukowo opracowanych programów, opartych o mikroelementy i inne sk?adniki od?ywcze.

Naturalne zdrowie: W ramach Koalicji aktywnie budujemy podwaliny nowego systemu opieki zdrowotnej, opartego na stosowaniu skutecznych i pozbawionych dzia?a? ubocznych ?rodków naturalnych. Naukowo opracowane i testowane zestawy witamin, mikroelementów i innych niezb?dnych ?rodków od?ywczych s? podstaw? naszego zdrowia i eliminacji wielu chorób.

Edukacja: Podstaw? naszego zdrowia jest wiedza i zrozumienie, ?e nasze problemy zdrowotne s? wynikiem niewydolnej funkcji komórek naszego cia?a na skutek d?ugotrwa?ego niedoboru witamin i innych podstawowych sk?adników od?ywczych. Powszechna edukacja w dziedzinie naturalnej ochrony zdrowia jest podstaw? naszego zdrowia i niezale?no?ci dzia?ania.
Osoby które s? zainteresowane medycyn? komórkow? maj? u nas mo?liwo?? uko?czenia podstawowego kursu medycyny komórkowej oraz zosta? cz?onkiem w Koalicji dr Ratha w Obronie Zdrowia.


 

Kurs podstawowy medycyny komórkowej mo?na uko?czy? bezp?atnie, niezale?nie od czasu i miejsca

przez internet - OnLine. Zapraszamy!


           
altKurs podstawowy medycyny komórkowej:
wi?cej... (PDF, 9.7 MB)

Kwestionariusz kursu podstawowego:
wi?cej... (PDF, 62 kB)


 

 

Po wype?nieniu kwestionariusza prosimy przes?a? go na poni?szy adres mailowy:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamujÄ…cymi. W przeglÄ…darce musi być wĹ‚Ä…czona obsĹ‚uga JavaScript, ĹĽeby go zobaczyć.   

albo faxem (034) 32 87 166

Po pozytywnym sprawdzeniu kwestionariusza testowego zostanie Pa?stwu przys?any CERTYFIKAT

z za?wiadczeniem uko?czenia kursu podstawowego medycyny komórkowej.

 


Kurs II Stopnia Medycyny Komórkowej

Dla tych z Pa?stwa którzy chcieliby po kursie podstawowym rozszerzy? swoj? wiedz? w zakresie naturalnego zdrowia

to maj? tutaj mo?liwo?? uko?czenia (online) - kurs II stopnia medycyny komórkowej.