Strona główna

Medycyna Komórkowa Dr Rath’a

Zasadą Medycyny Komórkowej jest rozważenie najmniejszej jednostki ludzkiego organizmu czyli komórki. Zdrowie i choroba rozstrzygają się nie jak do tej pory sądzono, na poziomie organów – tylko stan naszego zdrowia jest zależny od optymalnej funkcji wielu bilionów komórek naszego ciała. Wszystkie komórki wymagają nieustannego zaopatrzenia w specyficzne składniki odżywcze potrzebne do prawidłowego przebiegu reakcji bio-chemicznych.

Chroniczny niedobór komórkowych składników odżywczych jest najczęstszym powodem nieprawidłowej funkcji komórek i stanowią przyczynę wielu chorób co w efekcie końcowym doprowadza do zmian patologicznych organów, np. serca, wątroby, czy innych. W związku z tym optymalne dzienne zaopatrzenie w witaminy i inne komórkowe składniki odżywcze jest kluczem do skutecznej profilaktyki i przywrócenia równowagi metabolicznej zachwianej przez niedoczynność komórkową.

Dr med Matthias Rath jest uznanym międzynarodowym naukowcem medycyny komórkowej. Doprowadził on do rewelacyjnych odkryć w tej dziedzinie medycznej i jest on założycielem międzynarodowego instytutu badawczo-rozwojowego, który stawia sobie za cel eliminację większości najbardziej rozpowszechnionych współczesnych chorób za pomocą medycyny komórkowej.

Nasza Koalicja w Obronie Zdrowia rozpoczyna nowy etap. Naszym celem jest dokonanie ostatecznego przełomu Medycyny Komórkowej w uznaniu jej jako podstawy systemu zdrowotnego, opartego o profilaktykę zdrowotną i efektywne eliminowanie przyczyn chorób chronicznych. Aby osiągnąć nasz cel potrzebujemy zaangażowania wielu ludzi którzy świadomi są istnienia alternatywy w formie naukowo udokumentowanych, naturalnych metod zwalczania współczesnych chorób cywilizacyjnych.